Księgi wieczyste, Wałcz, os. Osiedle Nowe Morzyce

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wałcz, os. Osiedle Nowe Morzyce 1 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/8
Wałcz, os. Osiedle Nowe Morzyce 8 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.