Lista działek, powiat hrubieszowski, gmina Mircze

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

060405_2.0198.3/1
Modryniec
060405_2.0215.3
Prehoryłe
060405_2.0208.3/1
Szychowice
060405_2.0199.3/1
Modryń
060405_2.0199.3/3
Modryń
060405_2.0197.3/1
Modryń-Kolonia
060405_2.0208.3
Szychowice
060405_2.0203.3
Marysin
060405_2.0206.3/1
Łasków
060405_2.0213.3/1
Kryłów-Kolonia
060405_2.0209.3/4
Małków Nowy
060405_2.????.3/14
060405_2.0210.3
Małków-Kolonia
060405_2.0208.3/2
Szychowice
060405_2.????.3/3 060405_2.????.3/5
060405_2.????.3/8 060405_2.????.3/10 060405_2.????.3/12 060405_2.0207.3
Smoligów
060405_2.????.3/13 060405_2.0200.3
Rulikówka
060405_2.0195.3
Andrzejówka
060405_2.0224.3
Dąbrowa
060405_2.0193.3
Miętkie-Kolonia
060405_2.0213.3/2
Kryłów-Kolonia
060405_2.0213.3
Kryłów-Kolonia
060405_2.????.3
Borsuki-Kolonia
060405_2.0220.3
Mołożów
060405_2.0201.3/5
Mircze
060405_2.0201.3/8
Mircze
060405_2.0228.3
Radostów
060405_2.0208.3
Szychowice
060405_2.0225.3
Wereszyn
060405_2.0198.3
Modryniec
060405_2.0204.3
Ameryka
060405_2.0223.3
Stara Wieś
060405_2.0197.3/2
Modryń-Kolonia
060405_2.0219.3
Tuczapy
060405_2.0208.3
Szychowice
060405_2.0193.3
Miętkie-Kolonia
060405_2.0213.3/2
Kryłów-Kolonia
060405_2.????.3 060405_2.0199.3
Modryń
060405_2.0194.3
Miętkie
060405_2.2101.4
Górka-Zabłocie
060405_2.0210.4
Małków-Kolonia
060405_2.0211.4
Małków
060405_2.0220.4
Mołożów
060405_2.????.4
Kryłów
060405_2.0203.4/11
Marysin
060405_2.0193.4
Miętkie-Kolonia
060405_2.0214.4/1
Kryłów
060405_2.0197.4
Modryń-Kolonia
060405_2.0206.4
Łasków
060405_2.0208.4
Szychowice
060405_2.0226.4
Wiszniów
060405_2.2121.4
Romanów
060405_2.0195.4
Andrzejówka
060405_2.0200.4
Rulikówka
060405_2.0208.4
Szychowice
060405_2.0220.4
Mołożów
060405_2.????.4
Borsuki-Kolonia
060405_2.0219.4
Tuczapy
060405_2.0215.4
Prehoryłe
060405_2.0199.4
Modryń
060405_2.0214.4/2
Kryłów
060405_2.0200.4
Rulikówka
060405_2.0203.4
Marysin
060405_2.0208.4/2
Szychowice
060405_2.0208.4
Szychowice
060405_2.0224.4
Dąbrowa
060405_2.0198.4
Modryniec
060405_2.0225.4
Wereszyn
060405_2.0204.4
Ameryka
060405_2.0223.4
Stara Wieś
060405_2.0207.4
Smoligów
060405_2.????.4 060405_2.0225.4
Wereszyn
060405_2.0209.4
Małków
060405_2.2101AR_1.4
Górka-Zabłocie
060405_2.0210.5
Małków-Kolonia
060405_2.0211.5
Małków
060405_2.0197.5
Modryń-Kolonia
060405_2.0208.5
Szychowice
060405_2.0225.5
Wereszyn
060405_2.????.5
Kryłów
060405_2.2101.5
Górka-Zabłocie
060405_2.0198.5/2
Modryniec
060405_2.0208.5
Szychowice
060405_2.????.5/5 060405_2.0214.5
Kryłów
060405_2.0210.5/2
Małków-Kolonia
060405_2.0194.5
Miętkie
060405_2.0210.5
Małków-Kolonia
060405_2.0207.5
Smoligów
060405_2.????.5/4 060405_2.????.5/8 060405_2.????.5/10 060405_2.????.5/12

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.