Lista działek, powiat hrubieszowski, gmina Mircze

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

060405_2.0193.7/2
Miętkie-Kolonia
060405_2.0200.7
Rulikówka
060405_2.0200.7
Rulikówka
060405_2.0206.7
Łasków
060405_2.????.7
Cichobórz
060405_2.0198.7/1
Modryniec
060405_2.0208.7/3
Szychowice
060405_2.2081AR_3.7
Szychowice
060405_2.2081AR_1.7
Szychowice
060405_2.????.8
Małków Kolonia
060405_2.0226.8/1
Wiszniów
060405_2.0225.8
Wereszyn
060405_2.0199.8/1
Modryń
060405_2.0199.8
Modryń
060405_2.0197.8
Modryń-Kolonia
060405_2.????.8
Karczunek
060405_2.0194.8
Miętkie
060405_2.0213.8
Kryłów-Kolonia
060405_2.0211.8/1
Małków
060405_2.0220.8
Mołożów
060405_2.2101.8/2
Górka-Zabłocie
060405_2.0193.8
Miętkie-Kolonia
060405_2.0214.8
Kryłów
060405_2.0199.8
Modryń
060405_2.0203.8
Marysin
060405_2.????.8/4 060405_2.????.8/7 060405_2.????.8/8
060405_2.????.8/10 060405_2.????.8/2
Romanów
060405_2.????.8/4
Romanów
060405_2.????.8/11
060405_2.0211.8/2
Małków
060405_2.0209.8/13
Małków
060405_2.????.8/12 060405_2.0200.8
Rulikówka
060405_2.2081.8
Szychowice
060405_2.0195.8
Andrzejówka
060405_2.????.8
Kolonia Dąbrowa
060405_2.0228.8
Radostów
060405_2.0198.8
Modryniec
060405_2.0204.8
Ameryka
060405_2.0196.8
Mołożów-Kolonia
060405_2.0215.8
Prehoryłe
060405_2.0206.8
Łasków
060405_2.0223.8
Stara Wieś
060405_2.0199.8
Modryń
060405_2.0209.8/5
Małków
060405_2.0199.8/2
Modryń
060405_2.0196.9
Mołożów-Kolonia
060405_2.0197.9/1
Modryń-Kolonia
060405_2.0197.9/2
Modryń-Kolonia
060405_2.0210.9/1
Małków-Kolonia
060405_2.0211.9/2
Małków
060405_2.0210.9/3
Małków-Kolonia
060405_2.0210.9/6
Małków-Kolonia
060405_2.0215.9
Prehoryłe
060405_2.0225.9/2
Wereszyn
060405_2.0225.9
Wereszyn
060405_2.0208.9
Szychowice
060405_2.0199.9/1
Modryń
060405_2.0199.9/3
Modryń
060405_2.0203.9
Marysin
060405_2.????.9/8
Anusin
060405_2.????.9/9
Anusin
060405_2.????.9/14
Anusin
060405_2.????.9/15
Anusin
060405_2.????.9/4
Anusin
060405_2.0199.9/1
Modryń
060405_2.0197.9
Modryń-Kolonia
060405_2.0210.9/4
Małków-Kolonia
060405_2.????.9
Kryłów
060405_2.????.9
Karczunek
060405_2.2101.9/1
Górka-Zabłocie
060405_2.0211.9
Małków
060405_2.????.9
Kolonia Dąbrowa
060405_2.0223.9
Stara Wieś
060405_2.0206.9/2
Łasków
060405_2.0206.9/4
Łasków
060405_2.0197.9/1
Modryń-Kolonia
060405_2.0197.9/2
Modryń-Kolonia
060405_2.0213.9
Kryłów-Kolonia
060405_2.0194.9
Miętkie
060405_2.0211.9
Małków
060405_2.0206.9/3
Łasków
060405_2.0210.9
Małków-Kolonia
060405_2.0208.9
Szychowice
060405_2.????.9
Karczunek
060405_2.0195.9
Andrzejówka
060405_2.0206.9/2
Łasków
060405_2.0193.9
Miętkie-Kolonia
060405_2.2101.9/2
Górka-Zabłocie
060405_2.????.9 060405_2.0200.9
Rulikówka
060405_2.0201.9
Mircze
060405_2.0198.9
Modryniec
060405_2.0214.9
Kryłów
060405_2.0207.9
Smoligów
060405_2.0214.9
Kryłów
060405_2.0215.9
Prehoryłe

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.