Lista działek, powiat hrubieszowski, gmina Mircze

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

060405_2.0214.172/5
Kryłów
060405_2.0207.172
Smoligów
060405_2.0215.172/2
Prehoryłe
060405_2.0208.172
Szychowice
060405_2.0198.172/1
Modryniec
060405_2.0223.172
Stara Wieś
060405_2.0214.172/7
Kryłów
060405_2.0226.172
Wiszniów
060405_2.0196.172
Mołożów-Kolonia
060405_2.0219.172
Tuczapy
060405_2.0201.172
Mircze
060405_2.0214.172/4
Kryłów
060405_2.0214.172/3
Kryłów
060405_2.0198.173/1
Modryniec
060405_2.0214.173
Kryłów
060405_2.0208.173/3
Szychowice
060405_2.0208.173/4
Szychowice
060405_2.0228.173
Radostów
060405_2.0225.173
Wereszyn
060405_2.0214.173
Kryłów
060405_2.0198.173/4
Modryniec
060405_2.0198.173/2
Modryniec
060405_2.0198.173/3
Modryniec
060405_2.0208.173/2
Szychowice
060405_2.0194.173
Miętkie
060405_2.0228.173
Radostów
060405_2.0215.173
Prehoryłe
060405_2.0193.173
Miętkie-Kolonia
060405_2.0206.173
Łasków
060405_2.0202.173
Borsuk
060405_2.????.173
Borsuki-Kolonia
060405_2.0199.173
Modryń
060405_2.0211.173
Małków
060405_2.0213.173
Kryłów-Kolonia
060405_2.0208.173/2
Szychowice
060405_2.0208.173/3
Szychowice
060405_2.0223.173
Stara Wieś
060405_2.0213.173
Kryłów-Kolonia
060405_2.0201.173
Mircze
060405_2.0220.173
Mołożów
060405_2.0208.173/4
Szychowice
060405_2.????.173
Tuczępy
060405_2.0210.173
Małków-Kolonia
060405_2.0228.174
Radostów
060405_2.0197.174
Modryń-Kolonia
060405_2.0228.174
Radostów
060405_2.0198.174
Modryniec
060405_2.0220.174
Mołożów
060405_2.0210.174
Małków-Kolonia
060405_2.0195.174
Andrzejówka
060405_2.0211.174
Małków
060405_2.0225.174
Wereszyn
060405_2.0194.174
Miętkie
060405_2.0215.174
Prehoryłe
060405_2.0214.174
Kryłów
060405_2.0208.174
Szychowice
060405_2.0213.174
Kryłów-Kolonia
060405_2.0226.174
Wiszniów
060405_2.????.174
Borsuki-Kolonia
060405_2.0223.174
Stara Wieś
060405_2.2101.174
Górka-Zabłocie
060405_2.????.174
Tuczępy
060405_2.0199.174
Modryń
060405_2.0207.174
Smoligów
060405_2.0193.174
Miętkie-Kolonia
060405_2.0226.175
Wiszniów
060405_2.0194.175
Miętkie
060405_2.0194.175
Miętkie
060405_2.0220.175
Mołożów
060405_2.0193.175/1
Miętkie-Kolonia
060405_2.0198.175/1
Modryniec
060405_2.????.175
Borsuki-Kolonia
060405_2.0214.175
Kryłów
060405_2.0220.175
Mołożów
060405_2.0199.175/1
Modryń
060405_2.0228.175/1
Radostów
060405_2.0207.175
Smoligów
060405_2.0206.175
Łasków
060405_2.0214.175
Kryłów
060405_2.0197.175
Modryń-Kolonia
060405_2.0225.175
Wereszyn
060405_2.????.175
Karczunek
060405_2.0220.175/2
Mołożów
060405_2.0194.175
Miętkie
060405_2.0207.175
Smoligów
060405_2.0215.175
Prehoryłe
060405_2.????.175
Małków Kolonia
060405_2.0214.175
Kryłów
060405_2.0219.175
Tuczapy
060405_2.2101.175
Górka-Zabłocie
060405_2.0199.175/2
Modryń
060405_2.0228.175/2
Radostów
060405_2.????.175
Lipówiec
060405_2.0208.175
Szychowice
060405_2.0206.176
Łasków
060405_2.0228.176
Radostów
060405_2.0211.176
Małków
060405_2.0211.176
Małków
060405_2.0194.176/1
Miętkie
060405_2.0215.176
Prehoryłe


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.