Lista działek, powiat hrubieszowski, gmina Mircze

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

060405_2.0206.169
Łasków
060405_2.0220.169
Mołożów
060405_2.0211.169/1
Małków
060405_2.0211.169/2
Małków
060405_2.0220.169
Mołożów
060405_2.0208.169
Szychowice
060405_2.0197.169
Modryń-Kolonia
060405_2.0226.169
Wiszniów
060405_2.0206.169
Łasków
060405_2.0198.169
Modryniec
060405_2.0207.169
Smoligów
060405_2.0193.169
Miętkie-Kolonia
060405_2.????.169
Borsuki-Kolonia
060405_2.2101.169
Górka-Zabłocie
060405_2.0213.169
Kryłów-Kolonia
060405_2.0228.169
Radostów
060405_2.0223.169
Stara Wieś
060405_2.0225.169
Wereszyn
060405_2.0214.169
Kryłów
060405_2.0215.169
Prehoryłe
060405_2.0197.169
Modryń-Kolonia
060405_2.0194.169
Miętkie
060405_2.0199.169
Modryń
060405_2.????.169
060405_2.0214.169
Kryłów
060405_2.0196.169
Mołożów-Kolonia
060405_2.0219AR_1.170
Tuczapy
060405_2.0210.170
Małków-Kolonia
060405_2.0211.170
Małków
060405_2.0198.170/1
Modryniec
060405_2.2101.170/2
Górka-Zabłocie
060405_2.0228.170
Radostów
060405_2.0208.170
Szychowice
060405_2.0215.170
Prehoryłe
060405_2.0206.170
Łasków
060405_2.0207.170
Smoligów
060405_2.0223.170
Stara Wieś
060405_2.0199.170/1
Modryń
060405_2.0199.170/2
Modryń
060405_2.0211.170
Małków
060405_2.0198.170/2
Modryniec
060405_2.0193.170
Miętkie-Kolonia
060405_2.0201.170
Mircze
060405_2.0225.170
Wereszyn
060405_2.0202.170
Borsuk
060405_2.2101.170/1
Górka-Zabłocie
060405_2.????.170 060405_2.????.170
Karczunek
060405_2.0195.170
Andrzejówka
060405_2.0220.170
Mołożów
060405_2.0214.170/1
Kryłów
060405_2.0198.171
Modryniec
060405_2.0193.171
Miętkie-Kolonia
060405_2.0220.171
Mołożów
060405_2.0197.171
Modryń-Kolonia
060405_2.0226.171
Wiszniów
060405_2.0210.171
Małków-Kolonia
060405_2.0219.171
Tuczapy
060405_2.0214.171/1
Kryłów
060405_2.0214.171/2
Kryłów
060405_2.0214.171/3
Kryłów
060405_2.0214.171
Kryłów
060405_2.0225.171
Wereszyn
060405_2.0199.171
Modryń
060405_2.0220.171
Mołożów
060405_2.0206.171
Łasków
060405_2.0215.171
Prehoryłe
060405_2.0213.171
Kryłów-Kolonia
060405_2.????.171
Borsuki-Kolonia
060405_2.0195.171
Andrzejówka
060405_2.2101.171
Górka-Zabłocie
060405_2.0211.171
Małków
060405_2.0207.171
Smoligów
060405_2.????.171
Karczunek
060405_2.0208.171
Szychowice
060405_2.0228.171
Radostów
060405_2.0194.171/1
Miętkie
060405_2.0194.171/2
Miętkie
060405_2.0211.172
Małków
060405_2.0215.172/1
Prehoryłe
060405_2.0225.172
Wereszyn
060405_2.0220.172
Mołożów
060405_2.0226.172
Wiszniów
060405_2.0202.172
Borsuk
060405_2.0206.172
Łasków
060405_2.2101.172
Górka-Zabłocie
060405_2.0214.172/7
Kryłów
060405_2.0199.172
Modryń
060405_2.0213.172
Kryłów-Kolonia
060405_2.0214.172
Kryłów
060405_2.0193.172
Miętkie-Kolonia
060405_2.0198.172/2
Modryniec
060405_2.0210.172
Małków-Kolonia
060405_2.0197.172
Modryń-Kolonia
060405_2.0225.172
Wereszyn
060405_2.0220.172
Mołożów
060405_2.0211.172
Małków
060405_2.0228.172
Radostów
060405_2.0214.172/5
Kryłów
060405_2.0207.172
Smoligów

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.