Lista działek, powiat hrubieszowski, gmina Mircze

Oto lista zaindeksowanych działek znajdujących się w wybranej gminie:

060405_2.0208.329
Szychowice
060405_2.0219.330
Tuczapy
060405_2.0219.330
Tuczapy
060405_2.0206.330
Łasków
060405_2.0228.330
Radostów
060405_2.0220.330
Mołożów
060405_2.????.330/1
Mircze
060405_2.????.330/2
Mircze
060405_2.0226.330
Wiszniów
060405_2.0201.330
Mircze
060405_2.0206.330
Łasków
060405_2.0198.330
Modryniec
060405_2.0199.330
Modryń
060405_2.0211.330
Małków
060405_2.0208.330
Szychowice
060405_2.0223.330
Stara Wieś
060405_2.0219.331
Tuczapy
060405_2.0206.331
Łasków
060405_2.0211.331
Małków
060405_2.0226.331
Wiszniów
060405_2.0201.331
Mircze
060405_2.0213.331
Kryłów-Kolonia
060405_2.0215.331
Prehoryłe
060405_2.0206.331/1
Łasków
060405_2.0226.331
Wiszniów
060405_2.0215.331
Prehoryłe
060405_2.2101.331
Górka-Zabłocie
060405_2.0208.331
Szychowice
060405_2.0198.331
Modryniec
060405_2.0226.331
Wiszniów
060405_2.0206.331/2
Łasków
060405_2.0199.331
Modryń
060405_2.0214.331
Kryłów
060405_2.0219.332
Tuczapy
060405_2.0211.332
Małków
060405_2.0199.332
Modryń
060405_2.0223.332
Stara Wieś
060405_2.0199.332
Modryń
060405_2.0213.332
Kryłów-Kolonia
060405_2.0206.332
Łasków
060405_2.0215.332
Prehoryłe
060405_2.2101.332/2
Górka-Zabłocie
060405_2.2101.332/1
Górka-Zabłocie
060405_2.0201.332
Mircze
060405_2.0197.333
Modryń-Kolonia
060405_2.0213.333
Kryłów-Kolonia
060405_2.0228.333
Radostów
060405_2.0196.333
Mołożów-Kolonia
060405_2.0226.333/2
Wiszniów
060405_2.2101.333
Górka-Zabłocie
060405_2.0214.333
Kryłów
060405_2.0215.333
Prehoryłe
060405_2.0206.333/2
Łasków
060405_2.0206.333/3
Łasków
060405_2.0219.334
Tuczapy
060405_2.0198.334
Modryniec
060405_2.0220.334
Mołożów
060405_2.0201.334
Mircze
060405_2.0228.334
Radostów
060405_2.0214.334
Kryłów
060405_2.2101.334
Górka-Zabłocie
060405_2.0206.334
Łasków
060405_2.0194.334
Miętkie
060405_2.0223.334
Stara Wieś
060405_2.0215.334
Prehoryłe
060405_2.0215.334
Prehoryłe
060405_2.0219.335
Tuczapy
060405_2.0226.335
Wiszniów
060405_2.0197.335
Modryń-Kolonia
060405_2.????.335
Mircze
060405_2.0214.335
Kryłów
060405_2.0198.335
Modryniec
060405_2.0199.335
Modryń
060405_2.0194.335
Miętkie
060405_2.2101.335/2
Górka-Zabłocie
060405_2.2101.335/3
Górka-Zabłocie
060405_2.0220.335
Mołożów
060405_2.0223.335
Stara Wieś
060405_2.0198.336
Modryniec
060405_2.0199.336/1
Modryń
060405_2.0206.336
Łasków
060405_2.0219.336
Tuczapy
060405_2.0194.336
Miętkie
060405_2.0220.336/1
Mołożów
060405_2.0220.336/2
Mołożów
060405_2.0207.336/2
Smoligów
060405_2.0219.337
Tuczapy
060405_2.2101.337
Górka-Zabłocie
060405_2.0223.337
Stara Wieś
060405_2.0198.337
Modryniec
060405_2.0199.337
Modryń
060405_2.0213.337
Kryłów-Kolonia
060405_2.0201.337
Mircze
060405_2.0214.337
Kryłów
060405_2.0215.337
Prehoryłe
060405_2.0228.337
Radostów
060405_2.0219.338
Tuczapy
060405_2.0198.338
Modryniec
060405_2.0213.338
Kryłów-Kolonia
060405_2.0208.338
Szychowice


Zaindeksowano 18722717 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 31066649 działek, 1628061 budynków, 6812230 lokali.