Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Dunikowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Dunikowskiego 1/I 54 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Dunikowskiego 1/II 54 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Dunikowskiego 3 brak lokali