Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Jaskółcza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Jaskółcza 2 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Jaskółcza 6 5 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Jaskółcza 8 5 lokali