Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Jaskółcza 4


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4 budynek
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 1 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 2 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 3 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 4 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 5 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 6 lokal
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Jaskółcza 4, lok. 7 lokal