Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Jasna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Jasna 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Jasna 4 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Jasna 6 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Jasna 8 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Jasna 9 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jasna 11 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jasna 12 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Jasna 13 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Jasna 14 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Jasna 15 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Jasna 16 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Jasna 17 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Jasna 18 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Jasna 19 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Jasna 20 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Jasna 22 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Jasna 24 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Jasna 26 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Jasna 28 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Jasna 30 brak lokali