Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Lisia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Lisia 1 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Lisia 1A 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Lisia 1B 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Lisia 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Lisia 3 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Lisia 4 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Lisia 5 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Lisia 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Lisia 8 5 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Lisia 9 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Lisia 566 brak lokali