Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Śląska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 1 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 2 12 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 3 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 5 1 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 9 1 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 11 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 13 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 13A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 15 1 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 15A 1 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 17 6 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 19 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 20 6 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 20I 22 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 21 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 22 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śląska 23 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 24 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 25 4 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 25A 5 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 25B 6 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śląska 26 3 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śląska 26A 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śląska 26B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 27 6 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 28 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śląska 29 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 30 12 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Śląska 31 8 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 32 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 33 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Śląska 35 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śląska 36 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śląska 37 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 38 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śląska 39 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 40 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 41 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 42A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 42B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 42C brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 42D brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Śląska 43 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śląska 45 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Śląska 45A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 45B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śląska 46 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śląska 47 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śląska 49 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 51 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śląska 51A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 53 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śląska 57 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śląska 57A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śląska 57B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śląska 59 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Śląska 426 brak lokali