Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Śliwkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śliwkowa 1 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śliwkowa 3 4 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śliwkowa 4 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śliwkowa 5 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śliwkowa 6 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śliwkowa 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śliwkowa 9 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śliwkowa 10 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Śliwkowa 11 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śliwkowa 13 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Śliwkowa 15 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śliwkowa 17 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śliwkowa 19 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śliwkowa 21 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Śliwkowa 23 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śliwkowa 25 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śliwkowa 27 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śliwkowa 29 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śliwkowa 31 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Śliwkowa 33 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Śliwkowa 35 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Śliwkowa 37 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Śliwkowa 39 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Śliwkowa 41 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śliwkowa 43 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Śliwkowa 45 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Śliwkowa 47 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Śliwkowa 49 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Śliwkowa 51 brak lokali