Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Zajęcza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Zajęcza 2A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Zajęcza 2B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 2C brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Zajęcza 2D brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 2E brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 3 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Zajęcza 3A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Zajęcza 3B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 4 6 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 4A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 4B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Zajęcza 4C brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Zajęcza 4D brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Zajęcza 4D I 4C brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Zajęcza 4H 12 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 4J brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Zajęcza 4L brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 4M brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 5 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Zajęcza 6 4 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 7A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 8 10 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Zajęcza 8A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 9/1 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 9/2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Zajęcza 9/3 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 10 2 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 10A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Zajęcza 11 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 12 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Zajęcza 12A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 12B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Zajęcza 12C brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Zajęcza 12D brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Zajęcza 13 5 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Zajęcza 13A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Zajęcza 14 3 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Zajęcza 15 7 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 16 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Zajęcza 18 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Zajęcza 19 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 21 4 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 23 4 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Zajęcza 23A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 25 5 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 25I 27 1 lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Zajęcza 27 3 lokali