Księgi wieczyste Świebodzice, ul. Wąska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1S/xxxxxxxx/8 Świebodzice, ul. Wąska 3 brak lokali
  SW1S/xxxxxxxx/5 Świebodzice, ul. Wąska 4 3 lokali