Księgi wieczyste Wrocław, ul. Bałtycka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Bałtycka 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Bałtycka 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Bałtycka 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Bałtycka 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Bałtycka 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Bałtycka 21 brak lokali