Księgi wieczyste Wrocław, ul. Chińska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Chińska 1A 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Chińska 1B 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Chińska 2A 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Chińska 2B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 2C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Chińska 3A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 3B 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Chińska 3C 7 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Chińska 4 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Chińska 5 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Chińska 5A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Chińska 6A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Chińska 6B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Chińska 7 7 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Chińska 8 10 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 8A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 8B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 14A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Chińska 14B brak lokali