Księgi wieczyste Wrocław, ul. Czerniawska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 1 8 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 1A 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Czerniawska 2A 27 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Czerniawska 2B 27 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 3 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 3A 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 4 15 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 4A 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 4B 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 4C 15 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 6 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 8 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Czerniawska 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 10 10 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Czerniawska 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 12 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 14 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 16 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 18 16 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Czerniawska 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Czerniawska 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Czerniawska 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Czerniawska 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Czerniawska 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Czerniawska 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Czerniawska 37 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 39 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 41 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 43 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Czerniawska 45 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Czerniawska 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Czerniawska 49 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Czerniawska 51 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Czerniawska 53 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Czerniawska 55 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 57 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Czerniawska 59 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 61 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Czerniawska 63 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Czerniawska 65 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Czerniawska 67 brak lokali