Księgi wieczyste Wrocław, ul. Dębicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Dębicka 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 17 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 19 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Dębicka 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 21 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 23 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 25 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dębicka 27 2 lokali