Księgi wieczyste Wrocław, ul. Garbary


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Garbary 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Garbary 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Garbary 3-4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Garbary 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Garbary 9 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Garbary 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Garbary 104999D brak lokali