Księgi wieczyste Wrocław, ul. Granatowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Granatowa 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Granatowa 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Granatowa 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Granatowa 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Granatowa 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Granatowa 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Granatowa 27-29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Granatowa 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Granatowa 30 brak lokali