Księgi wieczyste Wrocław, ul. Janiszewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Janiszewskiego 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Janiszewskiego 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Janiszewskiego 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Janiszewskiego 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Janiszewskiego 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Janiszewskiego 11-17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Janiszewskiego 11A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Janiszewskiego 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Janiszewskiego 14A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Janiszewskiego 16 15 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Janiszewskiego 17 brak lokali