Księgi wieczyste Wrocław, ul. Kaznodziejska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kaznodziejska 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kaznodziejska 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kaznodziejska 105013D brak lokali