Księgi wieczyste Wrocław, ul. Kolberga


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kolberga 1A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kolberga 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kolberga 3 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kolberga 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kolberga 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kolberga 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kolberga 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kolberga 10 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kolberga 12 brak lokali