Księgi wieczyste Wrocław, ul. Kosmiczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kosmiczna 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kosmiczna 1A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kosmiczna 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kosmiczna 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 4 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 4A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 5 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kosmiczna 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kosmiczna 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kosmiczna 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kosmiczna 8A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kosmiczna 9 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kosmiczna 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kosmiczna 10A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kosmiczna 10B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kosmiczna 10C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kosmiczna 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kosmiczna 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kosmiczna 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 15 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kosmiczna 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kosmiczna 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kosmiczna 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kosmiczna 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kosmiczna 105519D brak lokali