Księgi wieczyste Wrocław, ul. Krzywa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Krzywa 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Krzywa 20 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Krzywa 21 8 lokali