Księgi wieczyste Wrocław, ul. Krzyżowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Krzyżowska 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Krzyżowska 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Krzyżowska 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Krzyżowska 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Krzyżowska 106081D brak lokali