Księgi wieczyste Wrocław, ul. Łanowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Łanowskiego 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Łanowskiego 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Łanowskiego 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Łanowskiego 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Łanowskiego 9 brak lokali