Księgi wieczyste Wrocław, ul. Metalowców


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Metalowców 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Metalowców 9A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Metalowców 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Metalowców 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Metalowców 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Metalowców 29 29 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Metalowców 29A 24 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Metalowców 29B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Metalowców 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Metalowców 59 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Metalowców 349 brak lokali