Księgi wieczyste Wrocław, ul. Modlińska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 30 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 31A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 32 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 36 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 37 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 37A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 38 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 39 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 39A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 41 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 41A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 42 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 43 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 43-45 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 43/45 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 44 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 47A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 49 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 50 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 52 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 54 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 54A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 55 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 56 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 56A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 57 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 58 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 58A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 59 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 59-61 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 59/61 4 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 60 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 60A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 62 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 62A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 63 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 63A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 64 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 64A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 65 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 66 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 66A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 66B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 67 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 68-70 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 68/70 8 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Modlińska 71 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Modlińska 72 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Modlińska 73 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Modlińska 74 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 75 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 76 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 77 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Modlińska 77A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 77B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 77C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Modlińska 78 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 79 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Modlińska 80 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 81 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Modlińska 83 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Modlińska 85 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Modlińska 106125D brak lokali