Księgi wieczyste Wrocław, ul. Mokra


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mokra 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Mokra 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mokra 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Mokra 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Mokra 106675D brak lokali