Księgi wieczyste Wrocław, ul. Oleska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 1 17 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 3 17 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 5 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 7 35 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 9 29 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 11 27 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 13 27 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 15 29 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Oleska 17 27 lokali