Księgi wieczyste Wrocław, ul. Orłowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Orłowskiego 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Orłowskiego 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Orłowskiego 3A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Orłowskiego 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Orłowskiego 4A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 4B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Orłowskiego 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 5A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Orłowskiego 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 6A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Orłowskiego 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Orłowskiego 7A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Orłowskiego 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Orłowskiego 8A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Orłowskiego 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Orłowskiego 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Orłowskiego 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Orłowskiego 12A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Orłowskiego 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 14A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Orłowskiego 15 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 16A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Orłowskiego 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Orłowskiego 19 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Orłowskiego 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Orłowskiego 20A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Orłowskiego 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Orłowskiego 23 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 24 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Orłowskiego 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Orłowskiego 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Orłowskiego 26A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Orłowskiego 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Orłowskiego 27A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Orłowskiego 30 brak lokali