Księgi wieczyste Wrocław, ul. Piławska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Piławska 1 36 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 2 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Piławska 3 36 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 4 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 5 75 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 5A 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 6 23 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Piławska 7 76 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 8 17 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Piławska 9 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 10 16 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Piławska 11 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Piławska 12 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Piławska 13 15 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 14 22 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Piławska 15 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 16 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Piławska 17 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Piławska 17B 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 18 8 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Piławska 19 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 20 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Piławska 21 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 22 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 24 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Piławska 26 23 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Piławska 28 33 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Piławska 105596 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Piławska 105596D brak lokali