Księgi wieczyste Wrocław, ul. Połabian


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 24 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 30 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 32 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 36 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 37 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 39 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 41 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 42 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 43 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 44 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 45 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 49 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 50 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 51 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 52 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 53 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 54 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 55 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 56 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 57 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 58 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 59 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 60 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 61 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 62 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 63 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 64 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 65 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 66 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 67 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 68 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 69 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 70 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 71 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 72 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 73 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 74 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 75 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 76 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 77 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 78 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 79 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 80 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 81 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 83 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 85 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 87 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 89 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 91 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 93 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 94 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 95 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 96 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 97 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 98 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Połabian 99 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 100 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Połabian 101 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 102 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Połabian 103 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 104 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 105 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 107 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Połabian 109 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 111 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Połabian 113 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Połabian 115 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Połabian 117 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Połabian 119 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Połabian 121 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Połabian 105604D brak lokali