Księgi wieczyste Wrocław, ul. Rezedowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 1-3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 1/3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 2A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 24 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 30 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 32 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 36 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 37 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 39 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 41 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 42 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 43 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 44 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 45 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 49 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 50 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 51 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 52 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 53 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 54 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 55 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 56 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 57 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 58 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 59 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 60 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 61 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 62 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 63 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 64 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 65 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 66 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 67 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 68 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 69 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 70 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 71 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 72 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 73 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 74 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Rezedowa 75 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 77 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 78 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 79 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Rezedowa 81 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rezedowa 83 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 85 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rezedowa 87 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 89 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 91 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 93 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rezedowa 95 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 97 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Rezedowa 99 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Rezedowa 101 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rezedowa 103 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Rezedowa 105 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Rezedowa 106221D brak lokali