Księgi wieczyste Wrocław, ul. Rodzinna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rodzinna 2 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Rodzinna 4 10 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 6 21 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 8 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 9 18 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 9A 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 9B 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 10 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 11 16 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 12 16 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 13 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 15 22 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 17 20 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Rodzinna 19 16 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rodzinna 21 36 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rodzinna 23 19 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rodzinna 23A 15 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rodzinna 23B 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Rodzinna 23C 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Rodzinna 105632D brak lokali