Księgi wieczyste Wrocław, ul. Ryska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Ryska 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Ryska 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Ryska 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Ryska 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Ryska 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Ryska 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Ryska 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Ryska 15 brak lokali