Księgi wieczyste Wrocław, ul. Skoczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Skoczna 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Skoczna 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Skoczna 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Skoczna 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Skoczna 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Skoczna 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Skoczna 106753D brak lokali