Księgi wieczyste Wrocław, ul. Słowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Słowicza 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Słowicza 2-4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Słowicza 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Słowicza 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Słowicza 6 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Słowicza 6A 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Słowicza 8 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Słowicza 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Słowicza 10 13 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Słowicza 12 7 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Słowicza 14 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Słowicza 16 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Słowicza 17 12 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Słowicza 19 6 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Słowicza 105658 brak lokali