Księgi wieczyste Wrocław, ul. Śniadeckich


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 1-5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 6 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Śniadeckich 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 12 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Śniadeckich 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Śniadeckich 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 17A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Śniadeckich 18 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Śniadeckich 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Śniadeckich 19A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Śniadeckich 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 21 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Śniadeckich 22A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 23 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 24 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 26 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 27A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 28A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 29A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 30 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Śniadeckich 31 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Śniadeckich 32 4 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Śniadeckich 34 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Śniadeckich 35 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 36 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 37 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Śniadeckich 38 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 39 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Śniadeckich 39A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 40 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 41 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Śniadeckich 42 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 44 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 45 3 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Śniadeckich 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 48A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Śniadeckich 48B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Śniadeckich 48C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Śniadeckich 49 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Śniadeckich 50 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 51 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Śniadeckich 52 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Śniadeckich 53 2 lokali