Księgi wieczyste Wrocław, ul. Szajnochy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Szajnochy 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Szajnochy 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Szajnochy 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Szajnochy 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Szajnochy 7-9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Szajnochy 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Szajnochy 11 10 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Szajnochy 12 8 lokali