Księgi wieczyste Wrocław, ul. Szramka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Szramka 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Szramka 1A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Szramka 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Szramka 6A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Szramka 7 3 lokali