Księgi wieczyste Wrocław, ul. Tymiankowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Tymiankowa 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Tymiankowa 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Tymiankowa 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Tymiankowa 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Tymiankowa 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Tymiankowa 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Tymiankowa 106790D brak lokali