Księgi wieczyste Wrocław, ul. Witolda


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Witolda 1 28 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Witolda 2 9 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Witolda 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Witolda 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Witolda 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 11 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Witolda 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 25 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 27 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Witolda 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 38-40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Witolda 42 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 43 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 43A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 43B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 43C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 43D brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Witolda 44 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Witolda 45 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Witolda 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Witolda 47 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 48-50 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Witolda 49 30 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Witolda 50 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Witolda 55 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Witolda 56 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Witolda 62 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Witolda 64A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Witolda 66 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Witolda 68 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Witolda 70 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Witolda 74-76 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Witolda 78 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Witolda 80 40 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Witolda 82 4 lokali