Księgi wieczyste Wrocław, ul. Woronowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Woronowicka 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Woronowicka 3 2 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Woronowicka 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Woronowicka 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Woronowicka 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Woronowicka 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Woronowicka 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Woronowicka 106335D brak lokali