Księgi wieczyste Wrocław, ul. Źródlana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Źródlana 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Źródlana 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Źródlana 2A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Źródlana 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Źródlana 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Źródlana 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Źródlana 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 6A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Źródlana 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Źródlana 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Źródlana 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Źródlana 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Źródlana 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Źródlana 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Źródlana 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Źródlana 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Źródlana 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Źródlana 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Źródlana 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Źródlana 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Źródlana 20A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Źródlana 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Źródlana 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Źródlana 24 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Źródlana 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Źródlana 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Źródlana 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Źródlana 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Źródlana 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Źródlana 30 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Źródlana 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Źródlana 32 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Źródlana 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Źródlana 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Źródlana 36 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Źródlana 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Źródlana 106352D brak lokali