Księgi wieczyste Zgorzelec


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Zgorzelec

Stan prawny nieruchomości jest zawarty w księgach wieczystych. Zgorzelec,jak każde inne miasto w Polsce, prowadzi te publiczne rejestry dla wszystkich nieruchomości znajdujących się na jego obszarze. Dzięki zajrzeniu do wpisów w księgach można się dowiedzieć, kto ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju są to prawa. Księgi zakładane są dla mieszkań, domów, magazynów, lokali usługowych, piwnic, działek, gruntów, spółdzielczych własnościowych praw do mieszkania.

Numer księgi wieczystej

Zakładaniem, prowadzenie, udostępnianiem, aktualizowaniem oraz numerowaniem ksiąg wieczystych zajmuje się sąd rejonowy, właściwy dla lokalizacji danej nieruchomości, który jest do tych czynności desygnowany prawnie. Identyfikacja i odnalezienie księgi wieczystej przypisanej do danej nieruchomości odbywa się po tzw. numerze księgi wieczystej. To unikalny identyfikator, składający się z 15 znaków: liter, cyfr oraz ukośników pisanych w jednym ciągu. Pierwsze cztery znaki w ciągu wskazują na oznaczenie sądu rejonowego odpowiedzialnego za założenie i prowadzenie księgi, kolejne osiem cyfr stojących między ukośnikami to właściwy numer, wybrany jako kolejny z repozytorium, a na końcu znajduje się cyfra kontrolna, nadawana automatycznie.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Zgorzelec

Poznanie numeru KW umożliwia uzyskanie dostępu do tylko jednej księgi wieczystej, bowiem dla uniknięcia chaosu w systemie nieruchomości ten numer odsyła zawsze do jednego dokumentu. Jak wyszukać numer KW? Najłatwiej sprawdzić go w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, ale jeśli nie jest się właścicielem nieruchomości to problemem może być uzyskanie wglądu do takiego poufnego dokumentu. Numeru KW nie da się wyszukać za darmo w sieci. Za to można:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa dotyczące ksiąg wieczystych stanowią, że te dokumenty muszą być jawne i publicznie dostępne dla każdego zainteresowanego obywatela. Aby uzyskać wgląd do ksiąg, wystarczy tylko znać numer KW. Księgi wieczyste Zgorzelec online znajdują się na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie można je za darmo przejrzeć, celem jedynie uzyskania informacji. Pobranie odpisu elektronicznego kosztuje 20 zł. W sądzie rejonowym można uzyskać papierowy odpis księgi papierowa, co kosztuje 30 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste zawierają ważne informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości, dlatego są niezbędne przy zawieraniu różnych transakcji na nieruchomościach – zakupu, wynajmu, przejęcia w spadku, darowiźnie etc.