Księgi wieczyste Aleksandrów Kujawski


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Aleksandrów Kujawski

Czym są publiczne rejestry zwane księgami wieczystymi? To dokumenty mocowane prawnie, które zawierają szczegółowe informacje o nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na jej stan prawny. Sprawdzenie wpisów w księdze pozwala uniknąć sporów na tle tego, kto ma jakie prawa do danej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste zakładane są dla wszystkich rodzajów nieruchomości, a zatem m.in. dla:

Także spółdzielcze prawo własności ma własną księgę wieczystą. System ksiąg wieczystych w Polsce jest uporządkowany dzięki nadawaniu każdemu takiemu dokumentowi identyfikatora według identycznego schematu, niezależnie od lokalizacji nieruchomości. Numer KW składa się z ciągu 13 cyfr i liter, a jego poszczególne części, to jest oznaczenie sądu rejonowego, właściwy numer księgi oraz cyfra kontrolna, oddzielone są ukośnikami.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Aleksandrów Kujawski

Podanie numeru księgi wieczystej to jedyny sposób na uzyskanie dostępu do ksiąg. Dlatego tak często zdarza się, że petenci szukają numeru KW – jeśli nie mają wglądu do aktu notarialnego, gdzie taki numer zwyczajowo jest wpisywany, bo nie są właścicielami nieruchomości, a chcą sprawdzić wpisy w księdze, to próbują wyszukać numer na własną rękę. Jak to można zrobić? Do wyboru jest szukanie w Internecie lub wnioskowanie w jednym z dwóch organów mogących wydać numer KW.

W Internecie korzysta się ze specjalnej wyszukiwarki z numerami KW. Tam należy wpisać numer działki lub rozpocząć szukanie po adresie nieruchomości. Numer działki to także identyfikator, który można odnaleźć online. Wystarczy wejść na portal rządowy geoportal.gov.pl. Szukanie po adresie jest prostsze, choć czasem przynosi mniej dokładne efekty. Tutaj do wyboru są dwie drogi – wybranie ze spisu miast stworzonego na potrzeby wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych – Aleksandrów Kujawskijest tam ujęty – albo wybranie najpierw województwa, a potem wskazanie miejscowości, jeśli miasto nie jest dodane do indeksu. Następnie, w obu przypadkach wybiera się ulicę z indeksu, a potem numer domu i mieszkania.

Dwa organy, które mogą wydać numer KW, to sąd rejonowy i starostwo powiatowe. Aby uzyskać numer KW w sądzie rejonowym czy starostwie, trzeba złożyć wniosek, wpisać w nim interes prawny i opłacić go. Decyzja zostanie wydana po maksymalnie kilku tygodniach, a zależy od zasadności interesu prawnego.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa regulująca funkcjonowanie ksiąg wieczystych wskazała na kilka zasad, które muszą one spełniać, w tym na zasadę jawności. Mocodawcy realizują ją poprzez udostępnienie ksiąg każdemu petentowi, który ma numer KW. Można sprawdzić wpisy za darmo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pobrać za 20 zł odpis elektroniczny z tej strony lub złożyć wniosek o wydanie odpisu papierowego do właściwego sądu rejonowego, co kosztuje 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta daje możliwość potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości, dlatego konieczne jest sprawdzenie wpisów w niej przed podjęciem decyzji o kupnie, przejęciem w spadku, uzyskaniem w darowiźnie, wynajmem nieruchomości