Księgi wieczyste Koronowo, ul. Kwiatowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Kwiatowa 5 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Kwiatowa 7 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Koronowo, ul. Kwiatowa 9 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 10 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Kwiatowa 11 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 12 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Kwiatowa 14 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Kwiatowa 15 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Kwiatowa 16 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 17 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 18 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 22 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Kwiatowa 23 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Koronowo, ul. Kwiatowa 25 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Koronowo, ul. Kwiatowa 27 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Koronowo, ul. Kwiatowa 29 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Kwiatowa 30 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Koronowo, ul. Kwiatowa 31 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Kwiatowa 32 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Kwiatowa 33 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Kwiatowa 36 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Kwiatowa 39 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Kwiatowa 41 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Kwiatowa 43 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Koronowo, ul. Kwiatowa 45 brak lokali