Księgi wieczyste Koronowo, ul. Makowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Makowa 3A brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Makowa 4 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Makowa 5 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Makowa 6 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Makowa 8 brak lokali