Księgi wieczyste Koronowo, ul. Okrężna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 1 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 3 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 7A brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Okrężna 8 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 9 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Okrężna 10 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 11 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 12 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Okrężna 13 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Okrężna 14 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 15 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 16 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 17 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 18 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 20 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 22 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 23 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 24 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Okrężna 26 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Koronowo, ul. Okrężna 27 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Koronowo, ul. Okrężna 28 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Okrężna 29 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 30 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 31 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Okrężna 32 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 33 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 37 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Okrężna 39 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/5 Koronowo, ul. Okrężna 41 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Okrężna 43 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 45 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Okrężna 47 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 48 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Okrężna 50 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 51 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 53 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Okrężna 53A brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/2 Koronowo, ul. Okrężna 55 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 57 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 59 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/8 Koronowo, ul. Okrężna 61 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 61A brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/1 Koronowo, ul. Okrężna 63 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/0 Koronowo, ul. Okrężna 65 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/3 Koronowo, ul. Okrężna 67 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/6 Koronowo, ul. Okrężna 69 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/4 Koronowo, ul. Okrężna 71 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/7 Koronowo, ul. Okrężna 73 brak lokali
  BY1B/xxxxxxxx/9 Koronowo, ul. Okrężna 75 brak lokali